Тұру ережелері

«Qazaqstan» жеңіл атлетикалық спорт кешенінің мейманханада 
ТҰРУ ЕРЕЖЕСІ

Астана қ., 2023 жыл

Азаматтарды қонақүйде қабылдау, тұру және орналастыру «Жеке және заңды тұлғалардың астана аумағында сауда, ойын-сауық, қонақ үй, медициналық және өзге де қызметтер көрсету ережесін бекіту туралы» Үкіметтің 2008 жылғы 21 сәуірдегі №366 Қаулысымен бекітілген Ережелеріне сәйкес жүзеге асырылады.

1. Жалпы ережелер

1.1. Осы Ереже (бұдан әрі – Ережелер) мейманханада тұратын адамдарға (тұратын адамдарға) қолданылады.

1.2. Мейманхана Қазақстан Республикасының азаматтары және шетелдік тұлғалар болып табылатын спортшылар мен спорттық, мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысушылардың уақытша тұруына арналған.

1.3. Мейманхананың жқмыс тәртібі – тәулік бойы.

Мейманхана спорт кешенінде орналасқандығын ескере отырып, жұмыс режимі келесідей анықталады:

1. Кіру/шығу – тәулік бойы;

2. Сағат 22:00-де жергілікті уақыт бойынша үзіліс;

3. Сағат 22:00-ден кейін қонақтардың мейманханаға кіруі мен шығуы Әкімшімен келісіледі.

1.4. Мейманханаға қызмет көрсету жасалған шарт негізінде жүзеге асырылады.

1.5. Осы Ережелер, қызметтер тізбесі, қызметтерге арналған прейскурант, қызметтерге ақы төлеу нысаны мен тәртібі туралы, заттарды сақтау туралы ақпарат мейманхананың 1-қабатының залындағы Reception ақпараттық папкаларында болады.

1.6. Осы Ереже «Астана» олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК ресми сайтында орналастырылған: www.lask.kz.

1.7. Мейманханада тұру ережелері, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі ережелері және тұтынушыға ұсынылатын қызметтер туралы ақпарат әрбір мейманхана бөлмесінде болады.

1.8. Ескертулер мен ұсыныстар кітабы Reception үстелшесінде орналасқан.

1.9. Осы ережелерде пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

 • «Мейманхана» – адамдардың уақытша тұруына арналған мамандандырылған үй-жай.
 • «Мейман» - бұл мейманханаға орналастыруды және/немесе орналастыруды көздейтін жеке тұлға.
 • «Келуші» – (бөгде/туысқан адам)» - мейманханада тұрмайтын, бірақ мейманхана аумағында сағат 08:00-ден 21:00-ге дейін бір сағаттан аспайтын нөмірде бір рет болуға құқығы бар адам.
 • «Прейскурант» - мейманхана 1-қабатының залында орналасқан Reception ақпараттық папкаларында орналасқан мейманхананың тұруы және қосымша қызметтері бойынша бағаларды, нөмір түрлерінің қысқаша сипаттамаларын және көрсетілетін қызметтерді көрсете отырып, қызметтердің жүйеленген тізбесі.
 • «Брондау» – келісілген күндерде қоныстану құқығын растайтын, мейманхананың нөмірлік қорында нақты нөмірді резервтеуді қамтамасыз ететін іс-қимыл.
 • Қосымша қызметтер – спорт кешенінде өтеулі немесе өтеусіз негізде көрсетілетін қоғамдық тамақтандыру қызметтері, тұрмыстық қызметтер, байланыс қызметтері және т. б.;
 • Reception – қонақтарды қабылдау және орналастыру үстелшісі.
 • «Тұру, брондау және қызмет ақысын төлеу ережелері» - мейманханада тұрудың тәртібі мен шарттарын белгілейтін ережелер жиынтығы.

2. Брондау және орналастыру тәртібі мен шарттары.

2.1. Мейманханаға орналастыруға бірінші кезекте нөмірді брондау расталған адамдар құқық алады. Ал қалғандары жалпы кезек тәртібімен орналастырылады.

2.2. Ерте брондау төлемі болмаған жағдайда орналастыруға кепілдік берілмейді.

2.3. Егер брондауға ұйым кепілдік бермесе, бөлмеге брондау кіру күні сағат 18:00-ге дейін сақталады. Сағат 18:00-ге дейін келмеген жағдайда брондау жойылады, қонақты орналастыру жалпы кезек тәртібімен жүргізіледі.

3. Мейманханада тұруды ресімдеу тәртібі

3.1. Мейманханада тіркелу мейманханада тұруды жоспарлап отырған ұйымның жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады.

3.2. Әкімшілік Мейманның Мейманханада тек ақылы уақыт аралығында тұру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Төленген кезең аяқталғаннан кейін Мейманның қалауы бойынша тұру тек бос орындар болған жағдайда ғана ұзартылуы мүмкін. Осы тармақ міндетті түрде тұруға шарт жасасу (өтінім немесе төлем қабылдау) сәтінде Мейманның назарына жеткізіледі.

3.3. Тұрғылықты жерін ұзарту қажет болған жағдайда ұзарту мүмкіндігі мен шығу күнін алдын ала келісу қажет.

3.4. Тұру құқығын алу үшін Мейманға әкімшіге мынадай құжаттардың бірін көрсету қажет: паспорт (азаматтық немесе шетелдік), жеке куәлік, қызметтік куәлік.

3.5. Мейманханадан шыққан кезде Мейман мейманхананы қабылдау және орналастыру қызметінің әкімшісіне нөмір тапсыруға, содан кейін нөмірдің кілтін тапсыруға және егер үшінші тарап оның есебінен жауапкершілік туралы ресми мәлімдемесе, Мейманның шотында белгіленген қызметтер үшін есеп айырысуға міндетті. Есеп айырысу аяқталғаннан кейін Мейманға көрсетілген қызметтердің толық жазылуымен тұру шоты беріледі.

4. Мейманхана қызметтері.

4.1. Тегін қызметтер:

 • Қайнаған суды беру;
 • Бөлмелерді күнделікті тазалау;
 • Төсек пен сүлгілерді үш күнде 1 рет ауыстыру;
 • Жедел жәрдем шақыру;
 • Белгілі бір уақытта «Оятқыш» қызметі;
 • Кіру және шығу кезінде багажды әкімшілікте уақытша сақтау, бірақ 12 сағаттан аспауы қажет;
 • Такси шақыру;
 • Меймандардың өтініші бойынша үтік, киім кептіргіштер;
 • Тегін тұрақ;
 • Жоғары жылдамдықты сымсыз интернетті пайдалану.

4.2. Ақылы қосымша қызметтер:

 • Кір жуу қызметтері (жуу, үтіктеу);
 • іш киімді жуу, үтіктеу – жүзеге асырылмайды;
 • Жабдықталған конференц-залы;
 • Спорттық қызметтер;
 • Спорттық-сауықтыру қызметтері;
 • Массаж қызметтері;
 • Фитнес орталығының қызметтері.

5. Тұру ақысын төлеу тәртібі.

5.1. Тұруға ақы төлеу мейманхана бағасының прейскурантына сәйкес мейманхана тәуліктері бойынша жүзеге асырылады. Нөмірдің құнын, сондай-ақ төлем нысаны мен айыппұл санкцияларын «Астана» олимпиадалық даярлау орталығы» РМҚК әкімшілігі белгілейді:

1 сағаттан 24 сағатқа дейiн тұру - толық тәулiк үшiн ақы алынады.

Тұру үшін төлеу тәртібі – алдын-ала төлем, келісімшартты рәсімдеу кезінде қолма-қол және қолма-қол ақшасыз төлем.

5.2. Қазақстан Республикасының, ТМД азаматтары мен шетел азаматтары үшін қонақ үй қызметтерінің бағасы ҚР Ұлттық валютасы – теңгемен белгіленді.

6. Тараптардың құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі.

6.1. Мейманханада тұратын адамдар құқылы:

 • қамтамасыз етудің үлгілік нормаларына (жиһаз, төсек-орын жабдықтары және басқа да мүкәммал) сәйкес мейманхана нөмірін пайдалануға;
 • тұрғын үй-тұрмыстық қызмет көрсетудегі кемшіліктерді уақтылы жоюды талап етуге;
 • мейманхана әкімшілігіне көрсетілген мейманхана қызметтеріне пропорционалды соманы төлей отырып, мейманхана қызметтерін көрсету шартын мерзімінен бұрын бұзуға.

6.2. Мейманхана әкімшілігі өз құқығын өзіне қалдырады:

 • мейманхана ережелерін бірнеше рет бұзған адамға қызмет көрсетуден бас тартуға;
 • осы Ережелердің талаптарын бұзған азаматтарды мейманхана аумағынан кез келген уақытта ақылы қызметтер үшін ақшалай қаражатты қайтармай шығарып жіберу.

6.3. мейманханада тұратын адамдар міндетті:

 • бөлмеден шыққан кезде су шүмектерін, терезелерді жабуға, шамдарды, теледидарды және электротехниканы өшіруге;
 • тыныштықты және мейманханада белгіленген тұру тәртібін сақтауға;
 • өрт қауіпсіздігі ережелерін қатаң сақтауға;
 • моральдық-этикалық нормаларды сақтауға;
 • мейманханадағы мінез-құлық ережелерін сақтауға, қызметкерлерді, келушілерді және мейманхананың басқа меймандарын іс-әрекеттерімен және сөздерімен қорламауға.
 • өрт болған жағдайда әкімшіге хабарлауға немесе 101 қызметіне өз бетінше қоңырау шалуға;
 • мейманхана мүлкі жоғалған, бүлінген немесе бүлінген жағдайда залалды өтеуге. Келтірілген залалды бағалау мейманхана мүлкінің бүліну бағасының прейскуранты негізінде жүргізіледі;
 • мейманхана ұсынған барлық қосымша қызметтерді уақтылы және толық көлемде төлеуге.

6.4. Мейманхана қызметкерлері міндетті:

 • Меймандардың ыңғайлылығы мен қауіпсіздігі үшін мейманхана қызметкерлері мейманға мейманхананың негізгі ережелері, бөлмені, бөлме жабдықтарын қалай пайдалану керектігі, алкогольді ішуге тыйым салу және темекі шегуге тыйым салу туралы қысқаша нұсқау беруге міндетті.

6.5. Тұратын адамдардың жауапкершілігі:

 • Мейман нөмірге шақырылған келушілердің әрекеттері үшін жауапты болады;
 • мейманхана ережесі тұрғылықты адам тарапынан бұзылған жағдайда, әкімшілік тұрғылықты адамның осы бұзушылық бойынша актіні міндетті түрде жасай отырып және қажет болған жағдайда құзыретті органдардың қызметкерлерін шақыра отырыпмейманхана аумағында одан әрі болудан бас тартуға құқылы.
 • тұруды тоқтату шарасы қолданылған тұрғылықты адамға қызмет көрсетуден бас тартқан жағдайда, ақылы, бірақ іске асырылмаған тұру қызметтері үшін ақшаны қайтару Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

7. Мейманханада тұру тәртібі

7.1. Мейманханада қонақтардың тәртібі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мейманханада тыйым салынады:

 • қонақ үй әкімшілігінің келісімінсіз көрсетілген уақыттан тыс бөлмелерде болуға;
 • өз бетінше қоныстану, тұру туралы шартты тоқтатуға негіз болып табылады;
 • бөгде адамдарды жоқ болған жағдайда нөмірде қалдыруға;
 • нөмірдің кілттерін бөгде адамдарға беруге;
 • нөмірде қатты заттарды, тез тұтанатын, жарылғыш, уытты, есірткі материалдары мен заттарды сақтауға;
 • есірткі, психотроптық және басқа да тыйым салатын заттарды қолдануға;
 • темекі өнімдерін бөлмеде, қонақ үйдің залдары мен дәліздерінде қолдануға. Осы ережені сақтамау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 441-бабына сәйкес тиісті жылға 15 АЕК (айлық есептік көрсеткіш) мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады;
 • егер бұл қонақүй бөлмесінде қарастырылмаған болса, жылыту құрылғыларын қолдануға;
 • жиһаздарды, төсек жабдықтарын ауыстырып салуға, нөмірден шығаруға;
 • қонақ үй аумағында спирттік ішімдіктерді ішуге;
 • мейманхананың залдары мен дәліздеріне заттарды іліп қоюға;
 • мейманхана әкімшілігінің рұқсатынсыз қызметтік, қосалқы және өзге де үй-жайларда болуға;
 • кәмелетке толмаған балаларды қараусыз қалдыруға;
 • көрші бөлмелерде тұратын меймандардың тыныштығын бұзуға;
 • үй жануарларын мейманханаға орналастыруға.

7.2. Мейманхана әкімшілігі құнды заттардың жоғалуына, сондай-ақ қалалық коммуникациялардың жұмысына (жарық, су, жылу және т.б.) жауапты емес.

7.3. Мейманхананың барлық меймандары, оның ішінде мейманхананың қызмет көрсетуші персоналы осы Ереженің талаптарын сақтауға міндетті.